Domov > Metamorfna metoda > Prenatalni vzorec

 

Prenatalni vzorec

Shema prenatalnega vzorca

Shemo prenatalnega vzorca sestavljajo faze predspočetja, spočetja, pospočetja, začetka gibanja ali pospeševanja, predrojstva in rojstva. Predspočetje je razvojni stadij izven materialnega, časa in prostora, kjer se zavest bodočega življenja giblje na področju abstraktnega, v katerega se pritegnejo vplivi, ki bodo odločilno vplivali na spočetje. Telesno mu ustreza refleksna točka za glavo, ki leži nad prvim sklepom na palcu na nogi.

Spočetje
je razvojni stadij, v katerem pride do izlitja vseh dejavnikov, ki oblikujejo novo življenje. S stalšča zavesti je spočetje zapis vseh vplivov in lastnosti, ki tvorijo našo bit, v materialno obliko. Spočetju ustreza refleksna točka prvega vretenca oziroma vratu, ki je na prvem sklepu na palcu.

Pospočetje je čas intenzivne telesne rasti, pri kateri je življenjska energija usmerjena na notranji razvoj in na sposobnost zavedanja, pri katerem se zarodek razvije v individuum. Fazi pospočetja ustreza območjem med prvim sklepom palca in središčem notranjega loka oziroma območje prsnega koša od grla do sončnega pleteža.

Pospeševanje je čas popolne preobrazbe, razvoja navzven, premik od zaznavanja samega sebe do zaznavanja navzven. Telesno mu ustreza refleksna točka prsnih vretenc oziroma sončnega pletežu, na sredini notranjega loka stopala.

Predrojstvo je faza priprave, namenjena utrjevanju sposobnosti za dajanje in sprejemanje. Energija teče navzven in je namenjena pripravam na ukrepanje. Fazi predrojstva ustreza refleksno območje med središčem loka in peto oziroma področje med sončnim pletežem in trtico.

Prenatalno dobo zaključuje faza rojstva, ki je čas velikih sprememb in čas ločitve matere in otroka. Proces rojstva v duhovnem, čustvenem ali telesnem smislu ljudje tudi kasneje pogosto doživljamo kot bolečo, zmedeno in negotovo izkušnjo, vzorec rojstva pa lahko ustreza vzorcu celotnega človekovega življenja. Od okoliščin in poteka predhodnih faz je odvisno, ali bo rojstvo potekalo v strahu, nezaupanju in umiku, ali v veselju, zaupanju in razširitvi.

 

 

DREAM MASAŽE, Jasna Kočevar, masaže in refleksoterapija s.p., Turnerjeva ulica 17, 2000 Maribor